Služby

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Naše společnost je schopna v rámci svých aktivit uskutečnit celou řadu různých výkonů inženýrské činnosti, základní soubor výkonů inženýrské činnosti je:

• obstarání vstupních podkladů, objasnění základních cílů s investorem, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště
• projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
• projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
• zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.
• výkon inženýrské činnosti – technický ( stavební ) dozor investora při realizaci stavby, kontrola fakturace stavby
• zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla
• činnost související s řízením kvality
• konzultační a poradenská činnost

Rozsah prováděných prací je závislý dle potřeb objednatele, lze dohodnout jen dílčí plnění inženýrské činnosti, např. příprava stavby, stavební dozor nebo jen dílčí konzultaci.
Výkon technického dozoru investora provádíme na základě mandátní smlouvy jako občasný nebo trvalý podle velikosti a rozsahu stavby.

Naše služby v oblasti nabídky a poptávky realit

• přímý výkup nemovitostí
• nabídka nemovitostí a bytů
• bezplatné prohlídky nabízených nemovitostí
• bezplatné vedení zájemců v databázi
• bezplatné informování zájemců o nové nabídce a to formou telefonickou, faxem nebo e-mailem.
• odborné konzultace k prodeji, nákupu a pronájmu nemovitostí
• odborné konzultace ve věci vzniku a zániku zástavního práva
• analýza daňové a poplatkové zátěže v oblasti nemovitostí, věcných břemen a dalších náležitostí
• seznámení potenciálních zájemců se způsoby prodeje
• konzultační a poradenská činnost zájemců o koupi domu či bytu
• zajištění výpisu z katastru nemovitosti, výpisu z pozemkových knih a snímku katastrální mapy
• zpracování podkladů pro prohlášení vlastníka
• zajištění prohlášení vlastníka
• příprava textu kupních smluv a zajištění jejich uzavření
• vložení prohlášení vlastníka a kupních smluv k jednotkám
• zpracování přiznání k dani z převodu nemovitosti
• zprostředkování prodeje nemovitostí (rodinných domů, pozemků, rekreačních objektů a bytů)
• zprostředkování prodeje komerčních objektů a prostor k podnikání
• zprostředkování převodu členských práv a povinností k družstevním bytům
• zprostředkování pronájmu komerčních objektů, kancelářských prostor a bytů
• zajištění komplexního právního servisu (vyhotovení smluv o budoucích smlouvách,
kupní, darovací, nájemní smlouvy, návrhy na vklad do katastru …atd.)
• zajištění vyhláškových a tržních znaleckých posudků
• zajištění vyhotovení geometrických plánů, dělení pozemků

Účetní a daňové poradenství

Od roku 1991 působíme na českém trhu v různých oborech a jedním z nich je právě činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a poskytování služeb s tím spojených.

Naše firma disponuje kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří pravidelně procházejí zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace, tak aby uspokojili neustále se zvyšující nároky klientů. V současné době pracujeme na legálních a aktuálních informačních systémech Altus VARIO a LCS Helios, jejichž užití závisí na konkrétních potřebách klienta. Dle dohody se zákazníkem jsme schopni realizovat účetní služby i na jiném software.

Zakládáme si na profesionálním a přátelském přístupu, na kvalitě poskytovaných služeb, diskrétnosti, spolehlivosti a flexibilitě – jsme klientovi k dispozici od pondělí do soboty – od 8 do 22 hodin. Pro případ škody způsobené výkonem poskytovaných profesních služeb jsme pojištěni proti škodě u pojišťovny Kooperativa. Za celou dobu existence firmy jsme toto pojištění nemuseli využít.

V současné době zpracováváme účetnictví včetně mzdové agendy a ekonomického poradenství 18 obchodním společnostem a několika fyzickým osobám podnikajícím v různých oborech: stavebnictví, development, pronájem administrativních nebo bytových prostor, obchod, správa bytových domů, úklidové služby, zvláštní efekty u filmu, poskytování různých služeb a výroby.